Poskytované služby

 • ORL vyšetření
 • Audiometrické vyšetření
  • Klinické
  • Profesní - vstupní, výstupní, periodické, mimořádné prohlídky riziko hluk
  • Vyšetření pro potapěče
  • Léčebný laser - léčba tinitu
  • Inhalace

Pacienty ošetřujeme v pořadí, v jakém se dostavili. Předem objednáváme pouze pracující z hlučných provozů na audiometr. vyšetření

Foto v záhlaví  © Photographer - James C. Mutter / Otolaryngologist Mani Zadeh, MD  |  Kód & Správa  Sophics  |  Webmaster  blond